top of page

Pedodonti Uzmanı Melike Önay
Çocuk Diş Hekimi Uzmanı

Dr.Melike Önay, Kadıköy Bahariye İlköğretim Okulu’nu 2006 yılında üçüncülük ile tamamladı.

 

2010 yılında, Kartal Anadolu Lisesi'nden ikincilik ile mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden onur öğrencisi olarak mezun oldu.

 

2019 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Anabilim Dalı'na katıldı. ‘Rejeneratif endodontik tedavi prosedüründe farklı doku iskelelerinin kullanılmasının apikal papilla kök hücrelerinin rejeneratif potansiyeli üzerine etkisinin incelenmesi’ konulu tez sunumuyla 2023 yılında ‘Çocuk Diş Hekimi (Pedodonti) Uzmanı’ unvanını aldı.

2023 yılında Triodent ve Ultimadent Diş Kliniği'nde çocuk diş hekimi (pedodontist) olarak çalışmaya başladı. Birçok kurs ve kongreye katılmış olup, pedodontide güncel yaklaşımlar ve tedaviler konusunda üst düzey bilgi birikimine sahiptir. Türk Diş Hekimleri Derneği, Türk Pedodonti Derneği üyesidir.

Uzmanlık: İzmir Katip Çelebi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı (2019-2023)

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  (2017)


Lise: Kartal Anadolu Lisesi (2010)

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

Sözlü Bildiriler:

Önay M, Dindaroğlu F, Taşkıran A, Öktem G,Erdal E, Bağrıyanık AH, Aydın H, Demir Ş.Rejenertif endodontik tedavide farklı doku iskelelerinin apikal papilla kök hücrelerine etkisinin incelenmesi. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi.İzmir, Türkiye, 24-26 Kasım 2023. Sözlü bildiri birincilik ödülü.

 

Önay M, Akdeniz G, Akan B, Dindaroğlu F. Daimi birinci azı dişlerin çekimi ile ilgili retrospektif kesitsel bir çalışma. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. İzmir, Türkiye, 4-6 Kasım 2022.

Poster Bildirileri:

Önay M, Şahin O, Saçkeser E, Dindaroğlu F. Çocuk hastada tekrarlayan periferal dev hücreli granülomun 3 yıllık takibi: 1 olgu sunumu. Türk Pedodonti Derneği, Antalya, Türkiye, 6-9 Ekim 2022.

melike önay_edited_edited_edited_edited.jpg

Çocuk Diş Hekimi Uzmanı

Melike Önay

  • Instagram
  • YouTube
bottom of page